Quyền riêng tư

Khảo sát

Doanh nghiệp bạn đang sử dụng dịch vụ bảo trì thuê ngoài?

Quyền riêng tư

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Chính sách về Quyền riêng tư này nêu rõ các hành động thực tế của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC ("ITC") nhằm bảo vệ tính riêng tư của người dùng. Kể từ đây, "Dịch vụ" được định nghĩa là các dịch vụ hỗ trợ người dùng do ITC cung cấp và vận hành. Gửi thông tin của bạn lên website của chúng tôi sẽ hình thành nên sự chấp thuận đối với chính sách về Quyền riêng tư này.

1. Thu thập và sử dụng thông tin

ITC là chủ sở hữu duy nhất đối với các thông tin thu thập qua website, điện thoại, e-mail. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê những thông tin này cho những người khác theo các cách nào khác ngoài những cách nêu ra trong chính sách này. ITC thu thập thông tin của các người dùng theo một vài cách như sau:

a) Thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ hỏi bạn khi chúng tôi cần các thông tin để xác định về bản thân bạn (thông tin cá nhân) hoặc để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn. Để sử dụng Dịch vụ của ITC người dùng trước tiên phải hoàn thành mẫu đăng ký. Trong quá trình đăng ký, người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ của người dùng (ví dụ như họ và tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ bưu chính, thông tin định danh cá nhân...) ITC sẽ sử dụng các chi tiết liên hệ của bạn để liên lạc với bạn về các sản phẩm và/hoặc các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Điều này bao gồm cả các thông báo đăng ký lại/gia hạn, các chào hàng đặc biệt, và các khảo sát để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

b) Thông tin thanh toán: Nếu người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ do ITC cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến việc thanh toán của bạn ví dụ như số thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán khác cần thiết cho việc hoàn thành thủ tục thanh toán từ người dùng. ITC có thể sử dụng một đối tác bên thứ ba để xử lý và xác minh các thông tin về thẻ hoặc tài khoản dùng cho mục đích thanh toán. Việc này yêu cầu chúng tôi phải chia sẻ tên người dùng, số thẻ, số tài khoản ngày hết hạn, địa chỉ thanh toán và các thông tin cần thiết khác cho ngân hàng và/hoặc công ty xử lý giao dịch thẻ. Khi xử lý một giao dịch thanh toán, ITC cũng sẽ thu nhận thông tin liên quan đến số tiền thanh toán và số liệu giao dịch khác. Chúng tôi có thể truyền hoặc cung cấp thông tin thanh toán tới một bên thứ ba chỉ với mức độ cần thiết nhằm để hoàn tất quá trình thanh toán.

c) Thông tin hệ thống máy tính, thiết bị

i) Máy tính, thiết bị: Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin liên quan tới máy tính, thiết bị của bạn. Điều này có thể bao gồm: thông tin về ngày mua, chủng loại (model), số serial nhận dạng máy tính, thiết bị của bạn, cấu tạo và kiểu máy và/hoặc bất kỳ phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị ngoại vi gắn với nó, tình trạng của máy tính/thiết bị, hệ thống và dữ liệu đăng ký về việc cài đặt phần mềm và cấu hình phần cứng, và các file theo dõi lỗi (log files). Nhìn chung, các thông tin này được yêu cầu để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đặc thù cho bạn và để giúp chúng tôi nâng cấp các công cụ hỗ trợ và mở rộng danh sách các sản phẩm được hỗ trợ của chúng tôi.

ii) Truy cập từ xa: Trong quá trình yêu cầu hỗ trợ, bạn có thể yêu cầu xử lý các trục trặc bằng cách cho phép điều khiển máy tính của bạn từ xa. ITC sử dụng các công cụ chức năng cho phép người dùng gán quyền điều khiển máy tính từ xa của người dùng cho một Chuyên viên của ITC thông qua mạng Internet, và để Chuyên viên này có thể chẩn đoán hoặc sửa chữa các trục trặc. Các Chuyên viên không được phép sử dụng phần mềm Truy cập Từ xa tới khi và chỉ khi họ được đào tạo đầy đủ việc sử dụng phần mềm này, và người sử dụng cho phép gán quyền điều khiển. Thêm vào đó, các Chuyên viên không được phép sử dụng các công cụ Điều khiển Từ xa để lấy các thông tin mật hoặc nhạy cảm lưu trữ trong máy tính hoặc trong hệ thống mạng của người dùng, không được cố tình phá huỷ thông tin trên máy tính hoặc trong hệ thống của người dùng, hoặc làm cho người dùng gặp trục trặc trong việc sử dụng hệ thống.

iii) Công cụ chuẩn đoán: Một vài ứng dụng chuẩn đoán trực tuyến của ITC có thể thu thập các loại thông tin cần thiết khác nhau về tình trạng của một hệ thống máy tính và các ứng dụng chạy trên nó. Thông tin này được gói trong một tài liệu chứa tất cả các chi tiết chủ yếu mà ITC cần và nó được gửi bảo mật qua Internet tới máy chủ của ITC hoặc máy chủ của một bên thứ ba được ITC chỉ định. ITC phân tích thông tin này để giúp chuẩn đoán và giải quyết các trục trặc của người dùng cuối. Thông tin mà các chương trình ứng dụng của ITC thu thập sẽ không chứa bất kỳ thông tin nhạy cảm nào như các website đã xem, nội dung email, địa chỉ e-mail đã gửi tới, mật khẩu, hồ sơ, ...

Sử dụng các ứng dụng Chuẩn đoán và Truy cập Từ xa cũng là đối tượng được qui định bởi các điều khoản sử dụng trong thoả thuận cấp phép phần mềm tương ứng.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2021 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.