Quyền riêng tư

Khảo sát

Doanh nghiệp bạn đang sử dụng dịch vụ bảo trì thuê ngoài?

Quyền riêng tư

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

3) Bổ sung thông tin

Để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi đối với khách hàng, sẽ là cần thiết đối với chúng tôi trong việc bổ sung thông tin mà chúng tôi nhận được từ nguồn Bên thứ ba. Ví dụ, để xác định mức độ tin cậy tín dụng của người dùng, chúng tôi có thể sử dụng tên của họ và thông tin liên quan khác để yêu cầu một báo cáo tín dụng. Một khi chúng tôi xác minh được mức độ tin cậy tín dụng của người dùng, văn bản này sẽ bị huỷ.

a) Các chào hàng đặc biệt: Chúng tôi gửi tới tất cả các thành viên mới e-mail chúc mừng để kiểm tra mật khẩu và tên truy cập. Các thành viên đã đăng ký đôi khi sẽ nhận được thông tin về các sản phẩm, các dịch vụ, thoả thuận đặc biệt và các các bản tin.

b) Chỉnh sửa/Cập nhật Thông tin Cá nhân: Nếu thông tin xác định cá nhân của Người dùng thay đổi (ví dụ như mã vùng của người dùng), hoặc nếu Người dùng không còn muốn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ Cố gắng cung cấp một cách để chỉnh sửa, cập nhật hoặc xoá dữ liệu cá nhân mà Người dùng đã cung cấp cho chúng tôi. Điều này có thể được thực hiện thông qua trang Hồ sơ cá nhân.

c) Thông báo thay đổi: ITC có quyền cập nhật chính sách về Quyền riêng tư này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng lên các thay đổi trực tuyến mà không cần phải thông báo cho bạn. Phiên bản mới nhất của chính sách về Quyền riêng tư có thể được xem lại bằng việc bấm vào liên kết "Quyền riêng tư" trên website của chúng tôi tại www.itc.vn. Bạn có trách nhiệm tham khảo chính sách về Quyền riêng tư này trước khi gửi bất kỳ thông tin nào lên website. Việc gửi thông tin của bạn sau khi có những thay đổi đối với chính sách về Quyền riêng tư cá nhân tạo ra sự chấp thuận đối với những thay đổi đã được đăng lên đó.

d) Bất kỳ lúc nào chúng tôi quyết định sử dụng thông tin xác định cá nhân theo một cách khác so với những gì đã tuyên bố vào lúc thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo với người dùng qua e-mail. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đã thu thập được tuân thủ chính sách về Quyền riêng tư này.

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách về Quyền riêng tư tại website của chúng tôi, người dùng có thể liên hệ gửi câu hỏi tới quản trị viên website.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2020 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.