Liên hệ đăng ký tên miền

Khảo sát

Doanh nghiệp bạn đang sử dụng dịch vụ bảo trì thuê ngoài?

Khách hàng chọn và download mẫu bản khai đăng ký tên miền phù hợp (tổ chức hoặc cá nhân). Bản khai phải nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và ký (đối với cá nhân) hoặc ký và đóng dấu (đối với tổ chức). Chú ý: các link này được dẫn đến trang web của TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

  1. Bản khai đăng ký tên miền dành cho tổ chức.
  2. Bản khai đăng ký tên miền dành cho cá nhân.

Sau khi đã chuẩn bị xong bản khai, khách hàng vui lòng gửi thông tin liên hệ cho ITC theo form dưới đây. Chúng tôi sẽ cử nhân viên đến thanh toán và nhận bản khai tại địa chỉ khách hàng (nếu trong phạm vi Hà Nội).

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2018 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.