Hướng dẫn kỹ thuật

Cách chèn Watermark trên Microsoft Word

Watermark là ảnh mờ nằm phía sau văn bản trên tài liệu. Bạn có thể sử dụng watermark để biểu thị trạng thái của tài liệu (confidential (bí mật), draft (bản thảo) …), chèn logo công ty để chống việc sao chép từ công ty đối thủ hoặc để quảng bá thương hiệu công ty đến khách hàng….

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2020 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.