Hướng dẫn kỹ thuật

Không truy cập DFS namespace khi truy cập từ xa qua VPN

Tình huống

Máy tính chạy Windows Vista/7 sau khi kết nối tới server qua kết nối VPN (theo một trong các cách PPTP/L2TP/SSL) không thể truy cập tới các ổ đĩa mạng được trỏ tới một DFS Namespace. Khi cố truy cập tới một chia sẻ bằng DFS, người dùng nhận được thông báo lỗi "The user name could not be found" hoặc "Access denied"  hoặc một thông báo lỗi như ở ví dụ ở hình dưới. Tuy nhiên, người dùng có thể kết nối bình thường tới các thư mục chia sẻ trên server bằng cách sử dụng \\server\share.

So sánh ổ cứng SSD và HDD: Giá và Hiệu suất

Ổ cứng thể rắn (SSD) có hiệu suất hoạt động vượt trội so với ổ cứng thông thường (HDD) tuy nhiên có dung lượng nhỏ hơn và đắt hơn. Thêm vào đó, mỗi ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp lại có các yêu cầu về dung lượng và hiệu suất hoạt động khác nhau. Do vậy, bộ phận IT của mỗi doanh nghiệp cần phải tìm hiểu đầy đủ các khía cạnh về giá, hiệu suất... của hai loại SSD và HDD để tìm ra loại thiết bị có giá thành hợp lý nhất cho mỗi loại ứng dụng.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2019 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.