Hướng dẫn kỹ thuật

In một phần bảng tính trong Excel

Excel mặc định tự động in toàn bộ worksheet khi bạn ấn nút in. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn in một phần của bảng tính hoặc in dữ liệu trong một số trang nhất định thì sao? Bạn có thể thiết lập để excel in theo ý muốn bằng cách thực hiện các thao tác dưới đây

Phần mềm hỗ trợ truy cập từ xa TeamViewer

Phần mềm hỗ trợ truy cập từ xa TeamViewer là một công cụ mạnh, hoạt động nhanh chóng, được đóng gói dưới dạng module với các chức năng riêng biệt phù hợp cho từng mục đích sử dụng. Tính năng bảo mật mạnh mẽ làm cho người dùng Teamviewer yên tâm khi sử dụng. Đây là phần mềm chuyên dụng rất thích hợp cho các mục đích hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu, bảo trì từ xa, trình diễn từ xa, làm việc nhóm và VPN.

Không truy cập DFS namespace khi truy cập từ xa qua VPN

Tình huống

Máy tính chạy Windows Vista/7 sau khi kết nối tới server qua kết nối VPN (theo một trong các cách PPTP/L2TP/SSL) không thể truy cập tới các ổ đĩa mạng được trỏ tới một DFS Namespace. Khi cố truy cập tới một chia sẻ bằng DFS, người dùng nhận được thông báo lỗi "The user name could not be found" hoặc "Access denied"  hoặc một thông báo lỗi như ở ví dụ ở hình dưới. Tuy nhiên, người dùng có thể kết nối bình thường tới các thư mục chia sẻ trên server bằng cách sử dụng \\server\share.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2020 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.