Hướng dẫn kỹ thuật

Cách thực hành tốt nhất với Group Policy trong môi trường Domain là không nên thay đổi các Default Domain và Default DC GPOs. Thay vào đó các Quản trị viên nên tạo ra các GPOs mới rồi link với các container. Tuy nhiên, nếu bạn đã thay đổi và muốn khôi phục lại các thiết lập ngầm định, thực hiện các bước sau:

Tình huống

Sau khi cài đặt Active Directory on Windows Server 2008 R2, trong Event Log bắt đầu thể hiện lỗi với Event ID: 14550 "The DFS Namespace service could not initialize cross forest trust information on this domain controller but it will periodically retry the operation. The return code is in the record data."

Hiện nay, hầu hết loại bộ nhớ sử dụng trong máy tính để bàn, laptop, thiết bị di động là loại không sử dụng bộ nhớ đệm và không có khả năng tự kiểm tra và sửa lỗi hay unbuffered non-ECC (Error Checking and Correction). Việc hỗ trợ loại bộ nhớ ECC unbuffered hay ECC Registered là do loại CPU của Intel hoặc AMD quyết định. Ví dụ, Intel Xeon hỗ trợ ECC

Xử lý  thông báo lỗi "Licensing for this product has stopped working" khi mở hoặc in file PDF

Tình huống

Khi bạn in ra một máy in PDF (được tạo ra khi cài đặt Adobe Acrobat Professional 9 trở lên) hoặc mở một file PDF. Sau khoảng 10-30s, xuất hiện thông báo lỗi "Licensing for this product has stopped working" rồi Adobe Acrobat Pro tự động đóng lại.

Tình huống này cũng có thể xảy ra với một số các sản phẩm của Adobe khác như Photoshop CS, Dreamweaver CS...)

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2019 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.