Hướng dẫn kỹ thuật

Gmail - Remote Server returned 550-5.7.1

Tình huống

Bạn là quản trị viên Exchange Server của công ty. Domain công ty giả sử là domain.com và email người dùng tương ứng là

Công ty bạn mới thay đổi domain hoặc mới setup một domain mới. Khi người dùng gửi email tới một địa chỉ email Gmail thì nhận được thông báo lỗi như sau:

Không gõ được tiếng việt trên phần mềm MISA

Vấn đề xử lý lỗi không gõ được tiếng Việt trong MISA đã được hướng dẫn khá kỹ trong bài viết này của MISA. Trong bài viết này chúng tôi chỉ muốn bổ sung tình huống khi cài đặt MISA trong môi trường domain với nhiều người dùng cùng sử dụng MISA tại cùng một thời điểm.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2019 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.