Hướng dẫn kỹ thuật

Cách reset mọi trình duyệt phục hồi hiệu năng như mới, không mất dữ liệu

Trình duyệt Opera

Trên trình duyệt Opera, tùy chọn đặt lại chính là tùy chọn khôi phục (recover). Với Opera, bạn có nhiều quyền kiểm soát quá trình này hơn các trình duyệt khác.

Bấm nút Opera ở phía trên góc phải của giao diện trình duyệt, sau đó chọn Update & Recovery (Cập nhật & khôi phục). Tiếp theo, bạn bấm nút Recover (Khôi phục).

Ở đây bạn sẽ có hai tùy chọn bao gồm:

- Keep my data and only reset Opera settings (Giữ lại dữ liệu của tôi và chỉ đặt lại các cài đặt của Opera): Tùy chọn này sẽ chuyển công cụ tìm kiếm của bạn về mặc định, loại bỏ các tab ghim và cài đặt lại các cài đặt trình duyệt. Nó cũng sẽ tắt các tiện ích mở rộng và xóa các dữ liệu tạm như cookie. Các bookmark, lịch sử và mật khẩu đã lưu của bạn sẽ không bị xóa.

- Reset my data and Opera settings (Đặt lại dữ liệu của tôi và các cài đặt của Opera): Tùy chọn này sẽ chuyển công cụ tìm kiếm của bạn về mặc định, loại bỏ các tab ghim và cài đặt lại các cài đặt trình duyệt. Nó cũng sẽ xóa các tiện ích mở rộng, bookmark, lịch sử và mật khẩu đã lưu và làm sạch các dữ liệu tạm như cookie.

anh5

Nếu bạn muốn xóa tiện ích mở rộng thủ công, bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + E và bấm nút hình chữ X ở phía trên góc phải của tiện ích bạn muốn xóa bỏ.

Ngoài ra, để kiểm soát những gì bạn muốn xóa và những gì bạn muốn giữ, bạn mở trình đơn Opera và chọn Settings (Cài đặt) > Advanced (Nâng cao) > Clear browsing data (Xóa dữ liệu duyệt web) để chọn các dữ liệu bạn muốn xóa hoặc muốn giữ bao gồm lịch sử duyệt web, file bộ nhớ đệm, cookie, dữ liệu tự động điền…

Nguồn: VNR

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2020 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.