Hướng dẫn kỹ thuật

14 dòng mã CMD trên Windows mà bạn không thể không biết

12. File Compare

Compare anh12

Lệnh này được sử dụng để tìm ra sự khác nhau trong văn bản giữa hai file, đặc biệt dành cho các lập trình viên muốn tìm ra điểm khác nhau giữa 2 phiên bản của một file. Chỉ cần gõ fc "[đường dẫn đến file 1]" "[đường dẫn đến file 2]".

Một số lệnh mở rộng từ fc bao gồm: fc /b (chỉ so sánh đầu ra nhị phân); fc /c (bỏ qua phân biệt chữ hoa, chữ thường) hay fc /l (chỉ so sánh văn bản ASCII).

Ví dụ tôi nhập lệnh sau để so sánh văn bản ASCII trong 2 file tài liệu example1.doc và example2.doc:

fc /l "C:\Program Files (x86)\example1.doc" "C:\Program Files (x86)\example2.doc"

13. Driverquery

driverquery anh13

Driver là một phần không thể thiếu giúp kết nối phần cứng với phần mềm, tuy nhiên nếu không được cấu hình đúng cách, nó có thể gây rắc rối cho máy tính của bạn. Mục đích của driverquery là liệt kê chi tiết các driver đang được cài trên máy. Ngoài ra, sử dụng driverquery -v nếu muốn có thêm các thông tin (như đường dẫn đến nơi cài đặt driver,...).

14. Cipher

Cipher anh14

Nếu đang sử dụng ổ cứng HDD, bạn nên biết rằng ngay cả khi xóa hẳn một file trong thùng rác, nó vẫn không hoàn toàn biến mất mà vẫn còn nằm trong ổ cứng đến khi có dữ liệu mới ghi đè lên.

Nếu thực sự muốn xóa hoàn toàn những dữ liệu ấy, bạn có thể dùng lệnh cipher /w trong CMD. Lệnh này sẽ ghi đè một dữ liệu ngẫu nhiên nào đó lên ô nhớ để xóa hẳn dữ liệu nằm trên nó trước đây. Ví dụ, cipher /w c: để xóa dữ liệu đã xóa khỏi thùng rác trong ổ C: (dữ liệu chưa xóa vẫn còn nguyên).

Nguồn: VNR

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2020 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.