Hướng dẫn kỹ thuật

Không gõ được tiếng việt trên phần mềm MISA

Vấn đề xử lý lỗi không gõ được tiếng Việt trong MISA đã được hướng dẫn khá kỹ trong bài viết này của MISA. Trong bài viết này chúng tôi chỉ muốn bổ sung tình huống khi cài đặt MISA trong môi trường domain với nhiều người dùng cùng sử dụng MISA tại cùng một thời điểm.

Ở môi trường này quản trị viên mạng thông thường sẽ chỉ cấp cho các người dùng MISA quyền Domain Users cũng như không thiết lập quyền Full Access cho thư mục cài đặt MISA (thư mục mặc định là "C:\MISA JSC") nơi chứa công cụ gõ tiếng Việt Unikey (đường dẫn mặc định là "C:\MISA JSC\MISA SME.NET 2017\Unikey") nên người dùng không có khả năng thực hiện Unikey với quyền Administrator như trong bài hướng dẫn của MISA.

Điều này dẫn đến hiện tượng phổ biến là khi đang có một người dùng MISA, người dùng MISA thứ hai sẽ không thể gõ được tiếng Việt trừ khi người dùng thứ nhất đóng hẳn ứng dụng Unikey.

Giải pháp xử lý cho tình huống này là sử dụng Unikey Portable thay cho bản cài đặt Unikey. Download va giải nén (UnRAR/UnZIP) Unikey Portable tới thư mục mà người dùng có toàn quyền truy nhập ví dụ "C:\Users\%USERNAME%\Documents" hoặc "C:\Users\%USERNAME%\Downloads".

Một giải pháp khác là sử dụng một bộ gõ khác thay thế cho Unikey ví dụ GoTiengViet hoặc Dotnetkey.

ITC

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2019 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.