Hướng dẫn kỹ thuật

Xử lý lỗi RDP "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation"

Sau khi thực hiện bản cập nhật bảo mật của Microsoft tháng 5-2018 trên máy tính của bạn, khi thực hiện truy cập vào một máy tính từ xa thông qua giao thức RDP, bạn có thể gặp thông báo lỗi "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation" như hình dưới:

RDP "An authentication error occurred" "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation"

Nguyên nhân có thể do máy tính từ xa chưa được cập nhật phiên bản bảo mật của tháng 5-2015. Cách đơn giản nhất để xử lý lỗi này là thực hiện update Windows tại máy tính từ xa rồi thử kết nối lại. Chi tiết hơn bạn có thể xem tại đây.

ITC

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2018 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.