Hướng dẫn kỹ thuật

Khắc phục lỗi DFS Namespace service (Event ID: 14550)

Tình huống

Sau khi cài đặt Active Directory on Windows Server 2008 R2, trong Event Log bắt đầu thể hiện lỗi với Event ID: 14550 "The DFS Namespace service could not initialize cross forest trust information on this domain controller but it will periodically retry the operation. The return code is in the record data."

Xử lý

Lỗi này xảy ra do DFS Namespace service cố gắng truy cập Active Directory trước khi dịch vụ này khởi tạo xong. Để xử lý, cần bắt buộc DFS Namespace service khởi động sau khi Active Directory service đã khởi tạo. Thực hiện việc này bằng cách cấu hình DFS Namespace service phụ thuộc vào Active Directory service hoặc thiết lập nó khởi động ở Delayed Startup mode. Thực hiện như sau:

Khởi động regedit, tìm đến key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dfs. Chỉnh sửa giá trị DependOnService value và thêm NTDS vào danh sách.

Hoặc tạo một DWORD tên là DelayedAutostart với giá trị bằng 1.

Nguồn: Internet

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2020 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.