Hướng dẫn kỹ thuật

Xử lý thông báo lỗi "Licensing for this product has stopped working" khi mở hoặc in file PDF

Tình huống

Khi bạn in ra một máy in PDF (được tạo ra khi cài đặt Adobe Acrobat Professional 9 trở lên) hoặc mở một file PDF. Sau khoảng 10-30s, xuất hiện thông báo lỗi "Licensing for this product has stopped working" rồi Adobe Acrobat Pro tự động đóng lại.

Tình huống này cũng có thể xảy ra với một số các sản phẩm của Adobe khác như Photoshop CS, Dreamweaver CS...)

 

Xử lý

Cách xử lý chi tiết xem tại: http://kb2.adobe.com/cps/405/kb405970.html#products

Xử lý nhanh bằng cách tải về và thực hiện theo các hướng dẫn trong công cụ Adobe Licensing Repair Tool. Lưu ý backup Windows trước khi thực hiện.

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2020 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.