Hướng dẫn kỹ thuật

Không truy cập DFS namespace khi truy cập từ xa qua VPN

Tình huống

Máy tính chạy Windows Vista/7 sau khi kết nối tới server qua kết nối VPN (theo một trong các cách PPTP/L2TP/SSL) không thể truy cập tới các ổ đĩa mạng được trỏ tới một DFS Namespace. Khi cố truy cập tới một chia sẻ bằng DFS, người dùng nhận được thông báo lỗi "The user name could not be found" hoặc "Access denied"  hoặc một thông báo lỗi như ở ví dụ ở hình dưới. Tuy nhiên, người dùng có thể kết nối bình thường tới các thư mục chia sẻ trên server bằng cách sử dụng \\server\share.

DNSNAMESPACE

Nguyên nhân

Vấn đề này là do Credential Manager của Windows Vista/7. Khi kết nối bằng VPN, thông tin đăng nhập vào VPN được lưu lại (cache) và sau đó được sử dụng để xác thực khi truy cập vào các tài nguyên trên máy tính của mình hoặc trên mạng ở xa. Khi truy cập vào một DFS share các thông tin đăng nhập VPN được sử dụng để xác thực và do đó bị từ chối. Vấn đề là Windows không tiếp tục sử dụng tài khoản đăng nhập domain để tiếp tục xác thực.

Xử lý

Tham khảo một trong các cách sau:

1. Thiết lập DNS suffix trong VPN configuration (VPN Connection -> Properties -> Networking -> Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Advanced... -> Khai báo domain name vào ô DNS suffix for this connection và chọn 2 ô bên dưới (xem hình dưới)

DNSNAMESPACE2

Giờ làm việc

Mùa hè (Th5 - Th9)

  • T2 - T6: 7:45 - 11:45; 13:00-17:30
  • T7: 7:45 - 11:45

Mùa đông (Th10 - Th4)

  • T2 - T6: 8:00 - 12:00; 13:00-17:30
  • T7: 8:00 - 12:00
©2020 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật ITC. Bản quyền đã được bảo hộ.